Praca i etos

ks. Grzegorz Brudny

Jest skromny. Skupiony. Uważny. Będziemy rozmawiać o protestanckim etosie pracy. O poświęceniu. O umiejętności rezygnacji. Także z mediów społecznościowych.

Europejski zespół naukowców pracujących pod kierunkiem Uniwersytetu w Warwick w Wlk. Brytanii stwierdził, że “protestancki etos pracy” który wyłonił się w XIX w. mógł pomóc w większym napędzaniu gospodarek Europy Północnej.

Praca i rezygnacja

Ciężka praca, która jest czynnością na chwałę Boga,
Dążenie do nieustannego powiększania majątku (kapitału), czyli moralny nakaz dążenia do bogactwa,
Majątek (bogactwo) nie powinny być konsumowane – ascetyczny styl życia i związana z nim Redukcja wydatków pieniężnych do niezbędnego minimum,
Zachowania ułatwiające zaufanie w kontaktach gospodarczych, takich jak: pracowitość, rzetelność, dotrzymywanie zobowiązań, uczciwość w transakcjach handlowych.

Ks. Grzegorz Brudny

Jestem proboszczem-administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Lublinie. Moje hobby to gra na gitarze elektrycznej, sporty zespołowe. Lublin jest pięknym zielonym miastem. Jego architektura wiele zawdzięcza ewangelikom-przemysłowcom mieszkającym tu w XX wieku i budującym zakłady przemysłowe, kamienice, szpitale, szkoły. To ma dla mnie znaczenie, że ewangelicy odcisnęli w Lublinie swoje dobre i pozytywne piętno.

Dodaj komentarz